วันอาเซียน

ที่มารูปภาพ:http://www.dailynews.co.th/article/825/148686

 

วันอาเซียน

วันที่ 8 สิงหาคม นับเป็นวันอาเซียน เนื่องจากหากย้อนกลับไปในวันที่ 8 สิงหาคม พุทธศักราชที่ 2510 นั้น ถือเป็นวันที่อาเซียน หรือ สมาคมประชาชาติแห่งเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ ได้ถูกสถาปนาอย่างเป็นทางการโดยผู้แทนทั้งห้าจากห้าประเทศ ประกอบด้วย ดร.ถนัด คอมันตร์ รัฐมนตรีต่างประเทศของไทยในสมัยนั้น นายอาดัม มาลิค รัฐมนตรีต่างประเทศของอินโดนีเซีย นายตุน อับดุล ราชัค บินฮุสเซน รองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีกลาโหม และรัฐมนตรีกระทรวงพัฒนาการแห่งชาติมาเลเซีย นายนาร์ซิโว รามอส รัฐมนตรีต่างประเทศของฟิลิปปินส์ และนายเอส ราชารัตนัม รัฐมนตรีต่างประเทศของสิงคโปร์ ทั้งนี้ ผู้แทนทั้งห้าได้ร่วมหารือกัน ณ บ้านพักรับรองบนชายหาดบางแสนของจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ เกี่ยวกับสถานการณ์ในภูมิภาคและการเปลี่ยนแปลงของโลกในเวลานั้น และผู้แทนทั้งห้าได้เห็นตรงกันที่จะร่วมมือกันในการรักษาความมั่นคงและความปลอดภัยในภูมิภาค การส่งเสริมการกินดีอยู่ดี ความใกล้ชิดทางสังคมวัฒธรรม และความเจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจ………

 

สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่นี้

Leave a Reply